– Banträffarna som är laddade med fartfyllda utmaningar

Vägbeskrivning

GPS-koordinater

Lat: N 60º 08.340′
Long: E 018º 06.994′

Från Stockholm – Haga Norra

Kör E4:an mot Uppsala i cirka 6.5 mil.

Tag avfart 188 mot väg 288 Östhammar (Finns på nya delen av E4:an).

Följ väg 288 mot Östhammar i cirka 4.3 mil (nya fartkameror finns på denna väg i båda riktningarna)

Tag av vänster mot Lunda / Lunda Flygfält

Från Gävle

Sväng av E4an vid Tierp mot Gimo, väg 292. I Gimo, tag 288 höger mot Uppsala
Tag höger mot Lunda / Lunda flygfält

Kör försiktigt och enligt gällande hastighetsbegränsningar i cirka 2.1 km på den smala och krokiga vägen fram till Lunda Flygfält.

Banuthyraren ber oss speciellt att uppmana deltagarna att köra lugnt på denna väg till och från flygplatsen. Både Challenge och banuthyraren vill ha en bra relation till de omkringboende.

Senaste Nytt

Logga in

Körningar

  • Körningar saknas

Kontakt