– Banträffarna som är laddade med fartfyllda utmaningar

Vad är Challenge

Banorna är desamma från gång till gång. De innehåller snabba raksträckor, tuffa chikaner och svåra kurvpartier. De är garanterat en utmaning för såväl bil som förare. Du kör med din egen bil. Endast en bil kör åt gången. Man kör ett varv med stående start – mot klockan. Tiden tickar…

HISTORIK

CHALLENGE-konceptet kom till år 2003. Då arrangerades träffarna på Barkarby flygfält. Syftet var att arrangera en möjlighet att köra med sin bil under ordnade former. Samtidigt genom att alltid ha exakt samma bana så kan man se hur ens tider förbättras genom att man själv blir bättre som förare eller att ens bil förbättrats. Konceptet gör det dessutom möjligt att jämföra sin tid med andra bilar/förare.

P.g.a. klagomål från grannskapet avseende en för hög ljudnivå upphörde aktiviteterna på Barkarby och flyttades till Lunda flygfält år 2004. Från och med 2005 fick vi möjlighet att köra på Tullinge flygfält vilket vi fortsatte med 2006. Sen skulle det byggas hus på Tullinge och from 2007 är vi tillbaka till Lunda

Vår målsättning är att inte ändra på val av banor framöver. Syftet är att samma bana skall finnas från år till år så att man under vintern kan förbättra sin bil och komma tillbaka nästa år.

Challenge bedrivs helt ideellt i privat regi och utan vinstintresse. Vi täcker bara våra omkostnader inklusive en liten buffert för utveckling och inköp.

Senaste Nytt

Logga in

Körningar

  • Körningar saknas

Kontakt