– Banträffarna som är laddade med fartfyllda utmaningar

Köra Challenge

Här finner ni information om vilka bilar som är tillåtna på Challenge samt hur bankörningen går till och vad som gäller kring försäkringar och säkerhet vid Challenge-körningarna.

TILLÅTNA BILAR

Följande gäller för deltagande bilar:

 • Bilen skall vara godkänd av Svensk Bilprovning och ha DOT godkända däck (inga slicks) samt ta sig till banan för egen maskin.
 • Dubbdäck är ej tillåtna
 • Inga tävlingsbilar får deltaga (undantag är specialinbjudna uppvisningsbilar).
 • Öppna bilar måste vara försedda med störtbåge.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att ej godkänna anmälda fordon.
 • Incheckning/godkännande av bil sker före start.
Av säkerhetsskäl tillåter vi endast personbilar (inte MC). Dock måste bilen vara lämplig för ändamålet. Det innebär att SUVar, familjebussar, terrängbilar, skåpbilar, pick-uper, och liknande är inte tillåtna.

BULLERGRÄNS

Ett bullerkrav är att gränsvärdet inte får överstiga 55 dB(A) vid närmaste fastighet. Kontinuerliga bullermätningar kommer att genomföras av ansvarig uthyrare. Ett fordon som överskrider bullergränsen måste tyvärr stoppas för vidare körning. Se därför till att din bil har ordentlig ljuddämpning vid våra arrangemang på Lunda.

BANKÖRNING

Banbeskrivning

Banan består enbart av asfalt. Den är cirka 2 km lång med kurvor, chikaner och raksträckor. Hela banan har väl tilltagna avåkningszoner vilket är viktigt för säkerheten.

Incheckning/genomgång av regler

Banträffen inleds med att samtliga förare och bilar checkas in. Vid incheckningen visar du upp din SMA-licens, samt överlämnar ifylld säkerhetsblankett för dig och dina medföljare. När du kommer till banan kan du börja med att lassa av dina verktyg och annat i depåområdet och sedan ställa in dig i kolonnen. Sedan sker en genomgång av körteknik, säkerhet, regler samt programmet för dagen. Därefter kör alla bilar i kolonn några varv runt banan för att bekanta sig med den (i lagom tempo).

Så här går bankörningen till:

Varje förare erbjuds först ett uppvärmningsvarv, därefter ett racevarv (mot klockan) och sist ett nerkylningsvarv. Racevarvet sker med stillastående start. Tidtagning sker med fotocellstidtagning, vilket gör att din tid blir med mätt med hundradelens sekunds noggrannhet. Tidtagningen startar och stoppar när du själv bryter ljusstrålen. Under ditt uppvärmningsvarv får du gärna sätta upp koner som har blivit nerkörda. Säg till vid starten om det fortfarande finns nerkörda koner så kör vi ut en funktionärsbil och ställer upp konerna.

Felaktig körning resulterar i ingen tidtagning.

Uppvärmningsvarv sker samtidigt som en annan bil kör sitt racevarv. Efter genomförd racevarv kör man ett avkylningsvarv och därefter in i depåkön. Detta innebär att 2 bilar är igång på banan samtidigt, dock med goda säkerhetsavstånd. Alla kör så många gånger som man själv vill och hinner med under dagen. Din bästa tid totalt är den som återfinns i resultatlistan.

FÖRSÄKRINGAR, SÄKERHET, MM

Som arrangör innehar Challenge försäkring.

Som förare är det obligatoriskt att du innehar försäkring.

Mer information om försäkring kommer att uppdateras senare.

Ingen av försäkring täcker skador på din bil, eller annan bil. Skulle det inträffa en sakskada är det upp till ditt försäkringsbolag att bedöma om skadan går att reglera via försäkringen. De flesta försäkringsbolag godkänner ej denna form av banträff, varför din bilförsäkring inte gäller. Du ansvarar själv för att kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.

Evenemanget är lagligt, dock ej sanktionerat av SBF. Därför måste du, om du är en licensierad förare inom SBF, säkerställa hos SBF att du får delta.

Vid körning på banan gäller:

 • Säkerhetsbälte (minst trepunkt)
 • Hjälm och heltäckande klädsel av ej brandfarligt material (typ bomull) skall användas
 • Inga lösa föremål får finnas i bilen eller i dess bagage utrymme
 • Alla fönster skall vara stängda
 • Inga passagerare får följa med
 • Du kör efter din egen och bilens förmåga
 • Drifting eller drifting-liknande körning är ej tillåten
 • Störande aktiviteter typ bränna däck är ej tillåten
 • Du kör på egen risk

Övriga åskådare/funktionärer skall stå så att de inte utgör någon risk för sig själva eller någon annan. Arrangören förbehåller sig rätten att avstänga förare som är vårdslös eller uppträder opassande.

Åskådare

Av säkerhetsskäl tillåts endast personer som får plats i förarens bil såsom funktionär eller mekaniker in på området.

Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa förare och/eller åskådare från området som är vårdslös.

Senaste Nytt

Logga in

Körningar

 • Körningar saknas

Kontakt