– Banträffarna som är laddade med fartfyllda utmaningar

Challenge-dagen

Välkomna till Challenge på Lunda Flygfält!

Dagen ser ut så här:

08:15-08:45 Incheckning (kom i tid så att vi kommer igång snabbt)

 • numrering av bil
 • inlämning av bifogad säkerhetsblankett
 • licenskontroll
  • uppvisande av licensbevis eller
  • uppvisande av kvitto på inbetald licensavgift eller
  • köp av endagslicens
 • betalning för dig som inte betalat in i förskott

08:45-09:00 Förarmöte samt uppvärmning (kolonnkörning)

09:00-17:00 Körning

12:00 Cirka Nygrillade hamburgare och dricka finns att köpa.

Körning

 • Körningen sker en bil i taget med tidtagning.
 • Före ditt tidtagningsvarv kör du ett uppvärmningsvarv.
 • Under uppvärmningsvarvet får du gärna ta upp koner som ramlat, annars säger du till vid starten så fixar vi konerna.
 • Efter ditt tidtagningsvarv, kör du ett nedkylningsvarv innan du går in i depån.
 • Under nedkylningsvarvet ska du inte stanna och plocka upp koner, utan du ska hålla bra fart så att du kommer undan och vi kan släppa ut nästa bil.

Din bästa tid för dagen noteras och publiceras på www.challenge.nu

Försäkring

Vi som arrangörer har SMA:s Motorsportsförsäkring (obligatorisk för den här typen av evenemang).

Obligatoriskt för dig som förare är att du innehar SMA:s licensförsäkring. Denna licens är en olycksfallsförsäkring

för dig som förare. För att teckna en sådan försäkring hänvisar vi till http://www.svenskamotorsportalliansen.se/

Det finns ett begränsat antal engångslicenser till försäljning.

Vid incheckningen ska du visa upp ditt licensbevis eller ett bevis på att du har tecknat den.

Vägbeskrivning

Från Stockholm – Haga Norra

Kör E4:an mot Uppsala i cirka 6.5 mil.

Tag avfart nr 188 mot väg 288 Östhammar.

Följ väg 288 mot Östhammar i cirka 4.3 mil (fartkameror finns på denna väg i båda riktningarna)

Tag av vänster mot Lunda / Lunda Flygfält

Kör försiktigt och enligt gällande hastighetsbegränsningar i cirka 2.0 km på den smala och krokiga vägen fram till Lunda Flygfält.

Banuthyraren ber oss speciellt att uppmana deltagarna att köra lugnt på denna väg till och från flygplatsen. Både Challenge och
banuthyraren vill ha en bra relation till de omkringboende.

GPS-Koordinater

Lat: N 60º 08.340′
Long: E 018º 06.994′

Bullernivå

Vid alla sådana här arrangemang gäller Naturvårdsverkets regler om en högsta bullernivå på 55 dB vid närmaste fastighet.

Din bil behöver därför ha för ändamålet lämplig ljuddämpning. Det åligger banuthyraren att mäta ljudnivån, och de har rätt
att avvisa fordon som överskrider bullernivån.

Vi som arrangörer förbehåller oss också rätten att avvisa bil som vi anser låter för mycket. Du får inte manipulera med ditt ljuddämparsystem innan du kommer eller på plats.

Säkerhetsblankett

Skriv ut säkerhetsblanketten som du fyller i och lämnar vid incheckningen. Säkerhetsblanketten hittar du här.

Lunch

Representant från lokala idrottsklubben kommer ca kl 12 och säljer grillade hamburgare och dricka.

Vi bryter inte för lunch utan körningen pågår hela dagen.

 

Team CHALLENGE hälsar alla välkomna och ser fram mot en fin dag på banan.

 

Senaste Nytt

Logga in

Körningar

 • Körningar saknas

Kontakt